ขั้นตอนการเข้าเรียนและดาวนโหลดประกาศนียบัตร

 
 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
 2. คลิกเมนูเข้าสู่ระบบ
 3. วิธีที่ 1 หากสมัครด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ กรอก Username เป็น email ที่ใช้สมัครสมาชิก และ Password ที่ได้ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
 4. วิธีที่ 2 สมัครด้วยการ Signup with Facebook หรือ Signup with Google ให้คลิกเลือก Social account ที่ใช้สมัครสมาชิก
 5. คลิกบน Profile เลือก Enrolled Course
 6. คลิก Strat Leaning หลักสูตร
 7. เข้าสู่บทเรียนในหลักสูตร ทำการเรียนตามบทเรียน เมื่อจบ 1 บทเรียน คลิกปุ่ม Mark as Complete
 8. เมื่อเรียนครบตามเนื้อหาในหลักสูตร จะแสดงสถานะ 100% และมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ปรากฎขึ้นหลังบทเรียนและแบบทดสอบตามเนื้อหาในหลักสูตร
 9. คลิกปุ่ม กากบาท ที่ด้านหลังสถานะ 100%
 10. คลิกปุ่ม Complete Course (หากคลิก Complete Course แล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขการเรียนในหลักสูตรได้อีก ดังนี้ผู้เรียนควรตรวจสอบข้อมูลการเรียนให้ถูกต้อง)
 11. คลิกปุ่ม View Certificate และทำการดาวน์โหลด