ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel: 091-0471908
office: 074-200392-4

@lifelonghu

lifelong@hu.ac.th


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.