100-409 การออกกำลังเพื่อสุขภาพ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

100-409 การออกกำลังเพื่อสุขภาพ Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: อ.อันสอด หลับด้วง

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้งให้เหมาะสมกับสภาพของ แต่ละบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธี หลักการทั่วไปในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ เพศ วัย สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 14:00-15:55 น. 3-404
 • อังคาร 14:00-15:55 น. SC-000
 • พุธ 14:00-15:55 น. SC-000
 • พฤหัส 14:00-15:55 น. SC-000

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More