201-213 การจัดการสำนักงาน Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

201-213 การจัดการสำนักงาน Section 1 หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน: ผศ.ดร.วารีพร ชูศรี

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : แนวความคิดและหลักการในการจัดตั้ง บริหาร และความคุมสำนักงาน ลักษณะประเภทของสำนักงาน ระเบียบการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานสำนักงานในฐานเป็นผู้ให้บริการแก่หน่วยงานหลักของกิจการ การสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการ
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 12:30-14:25 น. 10-313
 • อังคาร 12:30-14:25 น. 10-313
 • พุธ 12:30-14:25 น. 10-313
 • พฤหัส 12:30-14:25 น. 10-313

วันเวลาสอบ

 • พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(3-0)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More