202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: ผศ.กาญจนา ปล้องอ่อน

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การใช้รายงานข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝ่ายบริหาร เทคนิคต่าง ๆที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะแลระบบต้นทุนการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน จำนวนการผลิตและกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์และการวางแผนจัดหาสินทรัพย์ถาวร
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ี่สนใจทางด้านบัญชี ในการบริหารกิจการ
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:55 น. 10-310
 • อังคาร 08:30-10:55 น. 10-310
 • พุธ 08:30-10:55 น. 10-310
 • พฤหัส 08:30-10:55 น. 10-310

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 12:30-15:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 12:30-15:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More