503-152 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ Section 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

503-152 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ Section 1 หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน: ดร.วไลพร พราหมณ์ชู

 

ข้อมูลทั่วไปของกระบวนวิชา

 • คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ศึกษาแนวคิดความหมาย ความสำคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคำศัพท์ทางกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆของร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่และการทำงานของร่างกายมนุษย์ ที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในภาวะปกติ ในวัยต่าง ๆ การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่างๆ ของร่างกายซึ่งทำหน้าที่ประสานกันเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุล (Homeostasis)
 • คุณสมบัติผู้สมัครเรียนร่วม : รายวิชานี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ทีทำงานด้านสาธารณสุข การบริบาล
 • ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนพึงมีก่อนลงทะเบียน : –

 

วันเวลาเรียน/ห้องเรียน

 • จันทร์ 08:30-10:55 น. 1-405
 • อังคาร 08:30-10:55 น. 1-405
 • พุธ 08:30-10:55 น. 1-405
 • พฤหัส 08:30-10:55 น. 1-405

วันเวลาสอบ

 • พุธ 1 มิ.ย. 65 08:30-11:30
 • พุธ 22 มิ.ย. 65 08:30-11:30

 

รูปแบบการเรียน

 • เรียนในห้องเรียนตามเวลาเรียนเท่านั้น

 

รูปแบบการสอบ

 • ประเมินผลในชั้นเรียน

 

จำนวนหน่วยกิจสะสม 3(2-2)

การโอนหน่วยกิต

 • ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปริญญาได้ แต่ต้องโอนภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการประเมินผล

 

อัตราค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวม 4,000 บาท 

 • สมัครตอนนี้มีส่วนลด 50% เหลือรายวิชาละ 2,000 บาท (เฉพาะปีการศึกษา 2564 – 2565 เท่านั้น)

 

สิทธิประโยชน์ : –

Show More