การออกแบบและผลิตเสียง

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษากระบวนการทำงานด้านการออกแบบเสียงและผลิตเสียงในงานมัลติมีเดีย ขั้นตอนการผลิต ฝึกทักษะในการออกแบบเสียงและผลิตเสียง ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบเสียง การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเสียงและผลิตเสียง

Course Content

บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง

  • Audio Fundamentals
    07:17
  • Exam 1

บทที่ 2 ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับไฟล์เสียง

บทที่ 3 หลักการออกแบบเสียง

บทที่ 4 ฟอร์แมตของไฟล์เสียง

บทที่ 5 การใช้งานโปรแกรม Audacity