การเพาะเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง (อุง)

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผึ้งชันโรง (Stingless bees) หรืออุ้ง เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นแมลงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ตามบ้านเรือนไทยก็มี คนสมัยก่อนไม่ชอบชันโรง เพราะมักจะสร้างรังตามบ้าน ยางจากรังของชันโรงทำให้บ้านเลอะเทอะ แต่ปัจจุบันนี้คนเริ่มหันมาเห็นคุณค่า ประโยชน์อันมากมายของชันโรง จึงเป็นที่สนใจและศึกษาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรง ชันโรงเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีเหล็กไน หรือเรียกกันอีกอย่างว่า “อุ้ง” แมลงตัวเล็ก ๆ เหล่านี้จะกินเฉพาะน้ำหวานจากดอกไม้เท่านั้นชันโรงจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ทุกชนิด จึงมีการผสมผสานจากดอกไม้นานาชนิด ทำให้น้ำผึ้งจากชันโรงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งธรรมดาหลายเท่า นอกจากในปัจจุบันมีการนำรังชันโรงมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรแล้ว เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงชันโรง โดยการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

What Will You Learn?

 • เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้และวิธีการจัดการให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างรายได้ และดูแลอย่างถูกวิธี ในการทำการเพาะเลี้ยงชันโรงในอนาคตต่อไป

Course Content

บทที่ 1 การเรียนรู้ในลักษณะของผึ้งชันโรงและชนิดของผึ้งชันโรง

 • 04:40
 • EP.2 สายพันธุ์และการเติบโต
  03:28
 • EP.3 การเรียนรู้ลัษณะของผึ้งชันโรง
  03:00
 • EP.4 วรรณะของชันโรง
  02:42
 • EP.5 ความสำคัญ
  05:20
 • Exam 1

บทที่ 2 ความหลากหลายของผึ้งชันโรง

บทที่ 3 พฤติกรรมของผึ้งชันโรง

บทที่ 4 การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม

บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงและการเก็บเกี่ยว