กฏหมายอาญาในชีวิตประจำวัน

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์

 • Pre-test : Chapter 1 Elements of theft offense
 • องค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์
  12:23
 • ทรัพย์นั้นจะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น คืออะไร
  18:03
 • ทรัพย์ไม่มีเจ้าของจะกลับไปเป็นทรัพย์มีเจ้าของได้หรือไม่
  16:04
 • เอาไปซึ่งทรัพย์นั้น คืออะไร
  19:52
 • กรณีทรัพย์ยึดติดกับสิ่งอื่น จะเป็นลักทรัพย์สำเร็จ เมื่อใด
  08:45
 • Post-test : Chapter 1 Elements of theft offense

บทที่ 2 ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง

บทที่ 4 ความผิดฐานลักทรัพย์ใช้กลอุบาย

บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์