ขั้นตอนการลงทะเบียน กรณีหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย

 
  1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
  2. คลิกเมนูเข้าสู่ระบบ
  3. วิธีที่ 1 หากสมัครด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ กรอก Username เป็น email ที่ใช้สมัครสมาชิก และ Password ที่ได้ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
  4. วิธีที่ 2 สมัครด้วยการ Signup with Facebook หรือ Signup with Google ให้คลิกเลือก Social account ที่ใช้สมัครสมาชิก
  5. เลือกรายหลักสูตรที่ต้องการ
  6. คลิก Enroll Course