ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


  1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
  2. คลิกเมนูสมัครสมาชิก
  3. วิธีที่ 1 สมัครด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
  4. วิธีที่ 2 สมัครด้วยการ Signup with Facebook หรือ Signup with Google